โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2559

ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดผักและผลไม้โดยดูของจริง ทร : เงาะเนื้อสีขาวๆ ข้างนอกมีสีแดง
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดผักและผลไม้โดยดูของจริง ตาล : กล้วยกับแครอท แครอทสีส้ม แข็ง
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดผักและผลไม้ที่หนูชอบ เอมิ : องุ่นสีม่วง
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดผักและผลไม้โดยดูของจริง แมกซ์ : แมกซ์เห็นเงาะสีแดง

ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดสะท้อนการเรียนรู้การปลูกผัก ชิน : ปลูกผักกาดขาว
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดผักและผลไม้โดยดูของจริง โฮม : แอปเปิ้ล เงาะ แตงโม
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดผักและผลไม้โดยดูของจริง นกฮูก : แตงโมเปลือกสีเขียว
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดสะท้อนการเรียนรู้การปลูกผัก เนตั้น : เนตั้นปลูกแครอท

ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดสะท้อนการเรียนรู้การปลูกผัก เอญ่า : แครอทเมล็ดเล็กๆ
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดผักและผลไม้ที่หนูชอบ ลีออง : ลีอองทานแครอท
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดสีน้ำด้วยรากผักต่างๆ นานะ : เนื้อแตงโมสีแดงหวาน
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดสีน้ำด้วยรากผักต่างๆ ซันซัน : ผลไม้หลายสี

ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดสีน้ำด้วยรากผักต่างๆ แมท : แมทวาดผลไม้
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นด้วยกระดาษเปียก อันดา : กล้วยสีเหลือง
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นด้วยกระดาษเปียก ทิกเกอร์ : องุ่นสีม่วง
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์เครื่องเคาะจังหวะด้วยวัสดุต่างๆ เกรซ : เมล็ดแตงโมมีเสียง

ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์เครื่องเคาะจังหวะด้วยวัสดุต่างๆ เบรน : ใส่เมล็ดฟักทองและเมล็ดทานตะวัน
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์เครื่องเคาะจังหวะด้วยวัสดุต่างๆ ของขวัญ : ใส่เมล็ดทานตะวันเยอะๆ
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์เครื่องเคาะจังหวะด้วยวัสดุต่างๆ บัดเจ็ท : เมล็ดแตงโมเขย่าแล้วมีเสียง
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์เครื่องเคาะจังหวะด้วยวัสดุต่างๆ ติน : ตินใส่เมล็ดข้าวโพด

ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์เครื่องเคาะจังหวะด้วยวัสดุต่างๆ ปันโน : ใส่เมล็ดแตงโมแล้วเขย่า
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์ผลงานด้วยเศษวัสดุ วินวิน : แอปเปิ้ลสีแดง
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์ผลงานด้วยเศษวัสดุ ปุณณ์ : แตงกวา
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 	ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์ผลงานด้วยเศษวัสดุ เลโอ : แตงโมเปียกสีเขียว

BACK TO TOP