โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559

ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นผักและผลไม้โดยดูจากของจริง ตะวัน : ชมพู่สีชมพูลูกกลมๆ
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นผักและผลไม้โดยดูจากของจริง ณิชฌา : ปั้นแอปเปิ้ลลูกสีแดงมีก้านด้วย
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นผักและผลไม้โดยดูจากของจริง ฟาเบียน : มังคุดลูกกลมๆมีก้าน
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นผักและผลไม้โดยดูจากของจริง ทิง : ปั้นมะเฟืองสีเหลืองมีเส้นๆ

ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นผักและผลไม้โดยดูจากของจริง ภีท : ฝรั่งลูกกลมๆลูกใหญ่
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นผักและผลไม้โดยใช้กระดาษเปียก มิลาน : แครอทสีส้ม
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์โดยการขย้ำกระดาษ ภูมิ : ข้าวโพดสีเหลือง
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานระบายสีแล้วติดด้วยเศษวัสดุต่างๆ เท็ดดี้ : ติดผ้าสีแดงที่มะเขือเทศ

ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานระบายสีแล้วติดด้วยเศษวัสดุต่างๆ แสนดี : แครอท ดีติดสีส้มกับสีเขียว
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานระบายสีแล้วติดด้วยเศษวัสดุต่างๆ ภีม : ติดกล้วยสีเหลือง
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานระบายสีแล้วติดด้วยเศษวัสดุต่างๆ เปตอง : ส้ม เปตองทากาวติดกระดาษสีorange ติดฝาสีเขียวเป็นใบ
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานระบายสีแล้วติดด้วยเศษวัสดุต่างๆ พริม : พริมทากาวติดฝาสีเขียว

ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานระบายสีแล้วติดด้วยเศษวัสดุต่างๆ แนค : สับปะรด
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานระบายสีแล้วติดด้วยเศษวัสดุต่างๆ ฮิวโก้ : ไม่เล่าเรื่อง
ผลงานเด็กหน่วย“ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 	ปีการศึกษา 2559 ผลงานระบายสีแล้วติดด้วยเศษวัสดุต่างๆ เอญา : สตรอเบอรี่

BACK TO TOP