โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 วันนี้นำผักมาให้เพื่อนๆ ดูที่โรงเรียนครับ
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สำรวจและดมกลิ่นมะละกอสุก
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 นำผลของลูกจันสุกมาให้เพื่อนๆ ดมกลิ่นครับ
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ช่วยกันล้างผลไม้

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมตัวเลขกับจำนวน
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ติดรูปผลไม้ให้ตรงกับคำ
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สนใจกับการท่องคำคล้องจอง“จ้ำจี้ผลไม้”
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ เลือกหยิบผักในตะกร้าตามบทเพลง “ผักจ๋า”

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเรียงขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ชิมรสชาติของผลไม้กันคนละเล็กน้อย และบอกรสชาติของผลไม้ด้วย
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 นำใบตำลึงใส่ลงในหม้อแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลง
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ช่วยกันเด็ดผัก

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สนใจร่วมนับเมล็ดฟักทองในนิทานที่ฟังด้วย
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สังเกตและสัมผัสลักษณะของผลไม้
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำเดือดและผักในระหว่างที่ต้ม
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ชิมรสชาติของผักต้มร่วมกัน

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เครูนำผักผลไม้มาให้เด็กๆดู
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 จับคู่ภาพผักที่เหมือนกันในช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เคลื่อนไหวเป็นแตงโมผลใหญ่/เล็ก
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ปั้นกระดาษเปียกเป็นผลไม้โดยดูจากของจริง

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมโดมิโนผลไม้กับครู
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 วาดภาพตนเองที่สมุดสะสมภาพผักและผลไม้
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 นำสมุดสะสมภาพผักและผลไม้มาให้เพื่อนๆดู
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมจับคู่ภาพกับจำนวน

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 วาดภาพผลไม้ด้วยสีเทียน
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 วาดภาพผักและผลไม้โดยใช้สีเทียน
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมนับผลไม้ตามจำนวน
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมจับคู่ภาพผักและผลไม้กับเงา

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 พิมพ์ภาพด้วยผักและผลไม้ผ่าครึ่งในลักษณะต่างๆ
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ตกแต่งผลไม้ด้วยเศษวัสดุตามจินตนาการ
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ปั้นผักและผลไม้ด้วยกระดาษเปียก
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆฉีดสีลงบนใบผักเพื่อให้เกิดร่องรอย

หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สังเกตเมล็ดถั่วเขียวก่อนและหลังแช่น้ำ
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมเพาะปลูกเด็กๆ เลือกปลูกผักที่ตนเองสนใจ
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 รดน้ำต้นผักของตนเอง
หน่วย “ผักและผลไม้” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 วาดภาพบันทึกการเจริญเติบโตของผักที่ตนเองปลูก

BACK TO TOP