โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558

หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ออกมาเล่าเลขที่บ้านที่สืบค้นมาจากบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 อาสาสมัครออกมาติดตัวเลขให้ตรงกับแบบ
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สำรวจบ้านจำลองที่ตั้งไว้ที่สนานและชี้ส่วนต่างๆ ของบ้านด้วย
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สนุกกับการเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ฝนตกกับเพื่อนๆ ในบ้านจำลอง

หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สนใจการเล่นมุมบล็อกในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมการศึกษาหนีบภาพบ้านตามจำนวนที่กำหนด
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เล่นเกมและวางเครื่องเรือนจำลองบนกระดาษที่มีตัวเลขบอกจำนวน
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ติดปะรูปทรงตามแบบ

หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 หนูชอบเล่นบ้านจำลองกับเพื่อนๆ
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 วาดภาพจากการสำรวจวัสดุที่ใช้สร้างบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบอิฐกับไม้
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เคลื่อนไหวเป็นบ้านหลังใหญ่/เล็กตามคำสั่ง

หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สนใจดูภาพอุบัติเหตุต่างๆ และการป้องกัน
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สำรวจอาคารเรียนและทดลองขึ้น–ลงบันไดอย่างปลอดภัย
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ผลงานปั้นดินน้ำมันโดยดูตุ๊กตาสัตว์จำลอง เรนนี่ : บ้านเรนนี่มีตุ๊กตาเป็ด
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สำรวจกลอนประตู

หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ให้เด็กๆสังเกตสิ่งที่อาจเป็นอันตรายกับเด็กๆได้
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ผลงานปั้นดินน้ำกับวัสดุต่างๆ พรู : กระต่ายกินแครอท
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 สืบค้นเกี่ยวกับเลขที่บ้านของตนเองแล้วนำมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สำรวจเลขที่บ้านของครูไก่

หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ สนใจดูภาพแผนที่ตั้งของโรงเรียนและสถานที่ใกล้เคียง
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 มาชมหุ่นกระบอกเรื่อง “หมูสามตัว”ด้วยกันไหมครับ
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 วาดต่อเติมบ้านด้วยสีเทียน/สีไม้
หน่วยการเรียนรู้ “บ้านของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ครูนำบ้านแบบต่างๆมาให้เด็กๆดู

BACK TO TOP