โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558

กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ นั่งรอชมการแสดงจากครูและเพื่อนๆ
กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมดูการแสดงหัวผักกาดยักษ์
กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ชมละครเรื่อง “หัวผักกาดยักษ์” และร่วมแสดงด้วยในกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียน
กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 นักแสดงกล่าวขอบคุณเพื่อนๆ ที่ตั้งใจชมการแสดง

กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ต่อแถวรับไอศกรีม
กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 รับประทานไอศกรีม

BACK TO TOP