โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558

กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ นั่งรอชมการแสดงจากครูและเพื่อนๆ
กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆร่วมดูการแสดงหัวผักกาดยักษ์
กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ชมละครเรื่อง “หัวผักกาดยักษ์” และร่วมแสดงด้วยในกิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียน
กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 นักแสดงกล่าวขอบคุณเพื่อนๆ ที่ตั้งใจชมการแสดง

กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 ต่อแถวรับไอศกรีม
กิจกรรม “วันเด็ก”ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558 รับประทานไอศกรีม

BACK TO TOP