โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ไก่จากเศษวัสดุ เท็ดดี้ : CHICKEN YELLOW
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ไก่จากเศษวัสดุ ฟาเบียน : ไก่
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ เปตอง : แมวของตอง
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานร้อยสร้อยจากมะกะโรนี เอญา : สร้อย

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพด้วยสำลีพันก้าน ภูมิ: วงกลม วงกลม
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพบนกระดาษแบบต่างๆ แสนดี: พ่อ กับแม่
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานกลิ้งสีด้วยรูปทรงวงกลม ทิง: สีส้มกับสีRED
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะสัญลักษณ์รูปไก่แล้ววาดต่อเติม ภีม : ไก่สีแดง

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะเศษวัสดุแล้ววาดต่อเติม ณิชฌา : สีPINK
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานระบายสีสัญลักษณ์ของโรงเรียน แนค : กุ๊ก กุ๊กไก่
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานติดปะรูปทรงวงกลมขนาดต่างๆ ปลาทู : วงกลมสีม่วง สีส้ม สีแดง
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดรูปตามจินตนาการ ภีท : เจอครูแมว ครูน้ำค้าง ครูตุ่ม ครูแก้ม ครูแมวให้สติกเกอร์

ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานฝนสีจากของเล่น มิลาน : ระบายสี
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานฝนสีจากของเล่น พริม : วงกลมสีน้ำเงิน
ผลงานเด็กหน่วย“โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ปีการศึกษา 2559 ผลงานวาดภาพตามใจชอบด้วยสีน้ำกับพู่กัน เปตอง : จักรยานสี ORANGE

BACK TO TOP