โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2559 ตั้งใจพนมมือสวดมนต์
กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2559 ครูชูภาพสัญลักษณ์ให้เด็กๆออกมาหยิบ
กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมทายชื่อภาพสัญลักษณ์ของตนเองและของเพื่อนๆ
กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2559 ทำท่าทางประกอบเพลง “ไก่ที่ฉันเลี้ยง” ช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2559 เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน
กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสนใจดูแผนผังหน้าที่การทำงานของครูในโรงเรียน
กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2559 วันนี้เด็กๆ ขอมาเยี่ยมชมห้องทำงานของครูแมวค่ะ/ครับ
กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2559 ต่อบล๊อกตามความสนใจ

กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2559 ติดชื่อเล่นของเด็กๆให้ตรงกับพยัญชนะต้น
กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2559 ครูชี้ให้เด็กสังเกตพยัญชนะต้นชื่อเล่นของตนเอง
กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2559 สำรวจพยัญชนะต้นในชื่อเล่นของตนเอง
กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ร่วมสำรวจมุมต่างๆ ภายในห้องเรียน

กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์ไก่ด้วยเศษวัสดุตามความสนใจ
กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2559 ติดแยกเด็กชาย เด็กหญิง
กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2559 ร้องเพลง “แม่ไก่ออกไข่” และนับจำนวนไข่ด้วยครับ
กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สนใจเล่นภาพตัดต่อรูปสัญลักษณ์ของโรงเรียน

กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ร่วมสำรวจสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นรอบตัว
กิจกรรมหน่วยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของฉัน ชั้นเตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2559 ฝึกปั้นแป้งโดยการนวด คลึงให้เป็นเส้นๆกลมๆ

BACK TO TOP