โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูไก่ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2558

กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูไก่ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2558 เด็กๆเดินต่อแถวเตรียมตัวขึ้นรถไปทัศนศึกษา
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูไก่ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2558 เด็กๆยกมือรายงานตัวตามชื่อที่ครูเรียกก่อนขึ้นรถตู้
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูไก่ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2558 เด็กๆนั่งรถตู้เตรียมตัวไปทัศนศึกษาโดยไม่ลืมรัดเข็มขัดนิรภัย
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูไก่ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2558 ครูชักชวนเด็กๆสำรวจส่วนต่างของบ้านครูไก่ เช่น ประตู หน้าต่าง

กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูไก่ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2558 เด็กวาดภาพส่วนต่างๆของบ้านและบริเวณบ้านหลังจากที่ได้เดินสำรวจ
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูไก่ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2558 เด็กวาดภาพส่วนต่างๆของบ้านและบริเวณบ้านหลังจากที่ได้เดินสำรวจ
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูไก่ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2558 เด็กๆเล่นโยนถุงทรายบนรูปทรงต่างๆทีบริเวณบ้านครูไก่
กิจกรรมทัศนศึกษาบ้านครูไก่ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา2558 เด็กๆนั่งฟังนิทานที่ครูเล่าด้วยความตั้งใจ

BACK TO TOP