โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมทัศนศึกษา “บ้านครูไก่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมทัศนศึกษา “บ้านครูไก่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เช็คชื่อเด็กๆ ก่อนนั่งรถตู้เพื่อการไปทัศนศึกษา “บ้านครูไก่”
กิจกรรมทัศนศึกษา “บ้านครูไก่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ได้ขึ้นนั่งบนรถตู้และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกคน
กิจกรรมทัศนศึกษา “บ้านครูไก่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สนใจฟังครูไก่เล่าเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เด็กพบเห็นภายในสนามหญ้าบ้านครูไก่
กิจกรรมทัศนศึกษา “บ้านครูไก่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ วาดภาพเพื่อบันทึกสิ่งที่ตนเองสนใจเมื่อมาสำรวจบ้านของครูไก่

กิจกรรมทัศนศึกษา “บ้านครูไก่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สนใจดูสุนัขวิ่งเล่นในสนามหญ้า
กิจกรรมทัศนศึกษา “บ้านครูไก่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สำรวจต้นไม้รอบๆ บริเวณบ้านครูไก่
กิจกรรมทัศนศึกษา “บ้านครูไก่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สนใจการเล่นโยนถุงทรายที่สนามหญ้าบ้านครูไก่
กิจกรรมทัศนศึกษา “บ้านครูไก่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สำรวจส่วนประกอบต่างๆ ของบ้านของครูไก่

กิจกรรมทัศนศึกษา “บ้านครูไก่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ให้ความสนใจกับการได้พูดคุยกับครูไก่

BACK TO TOP