โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 วาดภาพตามจินตนาการด้วยสำลีพันก้าน
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 วาดภาพ “คุณพ่อของฉัน” ด้วยสีเทียนแท่งใหญ่
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ตั้งใจตกแต่งบัตรอวยพรให้คุณพ่อ
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ เล่นบทบาทสมมติการนำบัตรอวยพรไปมอบให้คุณพ่อ

กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ผลงานการตกแต่งบัตรอวยพรให้คุณพ่อของฉัน
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ นำผลงานการตกแต่งบัตรอวยพรและของขวัญสำหรับมอบให้คุณพ่อมาให้ครูดู
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพคุณพ่อของฉันด้วยสีเทียน เนตั้น : คุณพ่อใจดีพาเนตั้นไปเที่ยว
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพคุณพ่อของฉันด้วยสีเทียน ติน : คุณพ่อตัวใหญ่กว่าติน

กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ผลงานการวาดภาพคุณพ่อของฉันด้วยสีเทียน ปันโน : คุณพ่อเล่นต่อบล็อกกับปันโน

BACK TO TOP