โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นเตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2559

นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นเตรียมอนุบาล  ประจำปีการศึกษา 2559 เล่นเกมจับเครื่องดนตรี
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นเตรียมอนุบาล  ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งใจฟังครูเล่าโครงการฝายชลอน้ำ
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นเตรียมอนุบาล  ประจำปีการศึกษา 2559 ฟังครูอธิบายถึงสุนัขทรงเลี้ยง
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นเตรียมอนุบาล  ประจำปีการศึกษา 2559 อาหารในโครงการพระราชดำริ

นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นเตรียมอนุบาล  ประจำปีการศึกษา 2559 ทดลองเล่นกังหันชัยพัฒนา
นิทรรศการ “รักในหลวง” ชั้นเตรียมอนุบาล  ประจำปีการศึกษา 2559 ฟังและสนใจในฐานอัครศิลปิน

BACK TO TOP