โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ กำลังสังเกตกระทงรูปแบบต่างๆ ที่ทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆดูนิทรรศการกระทงทำจากวัสดุต่างๆ
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สนใจสำรวจกระทงที่ทำจากขนมปัง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 นำดอกไม้มาตกแต่งกระทงของตนเอง

กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆเลือกวัสดุในการทำกระทงตามสนใจ
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เราตกแต่งกระทงด้วยวัสดุที่ย่อยสลายง่ายๆ กันครับ
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ครูนำดอกไม้มาให้เด็กๆสังเกตสีและบอกชื่อ
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 นำดอกไม้มาตกแต่งกระทงของตนเองตามความสนใจ

กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เลือกกะลามะพร้าวมาทำกระทง
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สังเกตลักษณะการลอยของกระทงที่แต่ละคนทำ
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ทดลองนำกระทงมาลอยน้ำสังเกตการลอย
กิจกรรมลอยกระทง  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ทดลองนำกระทงที่ตนเองทำมาลอยในบ่อน้ำจำลอง

BACK TO TOP