โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ร่วมฟังนิทานเรื่อง “ฉันรักพระราชินี”
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ร่วมกันจัดบอร์ดเกี่ยวกับหน่วย “ฉันรักคุณแม่”
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ครูนำต้นมะลิ มาร่วมสนทนากับเด็กๆ
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สำรวจต้นมะลิและบันทึกด้วยการวาดภาพ

กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ออกมาวงกลมเลข 12
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ออกมานับจำนวนสมาชิกในครอบครัวพระราชินี
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เล่าเรื่องคุณแม่ให้เพื่อนๆ ฟังครับ
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 วันนี้มีภาพคุณแม่มาให้เพื่อนๆ ดูด้วยครับ

กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ตั้งใจประดิษฐ์บัตรอวยพร
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ กำลังร้อยสร้อยคอให้คุณแม่
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสำรวจต้นมะลิแล้วบันทึกด้วยการวาดภาพ
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์ของขวัญให้แม่

กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ตั้งใจทำการ์ดให้คุณแม่
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ผลงานการตกแต่งบัตรอวยพรของเด็กๆ
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กออกมาสาธิตกราบคุณแม่
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณแม่ ดอน : ทำเครื่องบินติดหลอด ระบายสีให้แม่นะ

กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ประดิษฐ์ผลงานด้วยเศษวัสดุ เนตั้น : กระเป๋าของคุณแม่
กิจกรรม “ฉันรักคุณแม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ผลงานประดิษฐ์ของที่ระลึกให้คุณแม่ ภีท : ทำแมงมุมสีเหลืองให้หม่าม้า

BACK TO TOP