โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559

นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ร่วมถ่ายภาพกับพระบรมฉายาลักษญ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ครูบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติของพระราชินี
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สนใจดูภาพประวัติของพระราชินีและครอบครัว
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ช่วยกันหาไข่เต่า

นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ทดลองปล่อยเต่าทะเลในฐานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆกำลังเล่นเกมหาไข่เต่า
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ได้ลองสวมใส่ผ้าไทยในฐานผ้าไทยด้วย
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สำรวจดอกมะลิและสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะต่างๆ

นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสนใจสังเกตรังไหม
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สนใจฟังวิทยากรอย่างตั้งใจ
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สำรวจเครื่องปั้นดินเผา
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมพระราชินีนาถ ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 สังเกตสัมผัสเครื่องปั้นดินเผา

BACK TO TOP