โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ติดปะรูปทรงแล้ววาดต่อเติม
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สังเกตปฎิทินและชี้หาตัวเลข
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สำรวจเทอร์โมมิเตอร์ในห้องเรียน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ออกมาติดรูปพระอาทิตย์ช่วงเดือนที่มีอากาศร้อน

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ประดิษฐ์พัดตามความสนใจ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆวาดภาพเกี่ยวกับฤดูร้อน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วาดภาพฤดูที่ฉันชอบด้วยสีน้ำ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพฤดูที่ฉันชอบ เฟย เฟย: พระอาทิตยข้างนอกบ้าน มันสว่าง มาตอนเช้าตรู่

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานติดปะรูปทรงแล้ววาดต่อเติม มีโมว์ : บ้านมีโมว์มีต้นไม้เยอะ อากาศไม่ร้อน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพประสบการณ์เดิม บลูม : มีพระอาทิตย์ มีเมฆ มีต้นไม้สูงกับต้นไม้เล็ก
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ออร์กัส : ทำพัดเอาไว้ใช้เวลาร้อน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ แคลร์ : พัดของแคลร์สวยเป็นรูปดอกไม้

BACK TO TOP