โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อาสาสมัครออกมาหาเลข 13 แล้ววงกลม
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสังเกตแป้งดินสอพอง
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆสังเกตแป้งดินสอพองกับแป้งทาตัว
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สรงน้ำพระ

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รดน้ำผู้ใหญ่
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจผ้าชนิดต่างๆ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ลงคะแนนสิ่งที่อยากทำ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำรวจขนมปัง

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ร่วมทำน้ำแข็งใส่ขนมปังทาน
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ประดิษฐ์เครื่องทำน้ำแข็งใสตามจินตนาการ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำลองไอติมด้วยเศษวัสดุ
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ปะเศษวัสดุบนหมวก น้ำใส : หมวกสวยของน้ำใสเอาไว้ใส่กันแดด

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ปะติดเศษวัสดุบนแว่นตากันแดด มิญน่า : แว่นตาเอาไว้ใส่กันแดดได้
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุตามจินตนาการ สิงห์ : ทำเครื่องบดน้ำแข็งใสเครื่องใหญ่
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุตามจินตนาการ ลิลลี่ : ลิลลี่ทานไอศกรีม มันเย็นมาก
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานตกแต่งลวดลายชุดฤดูร้อน นานะ : นานะชอบชุดสีแดง กระโปรงมีโบว์สีชมพูด้วย

รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานตกแต่งลวดลายชุดฤดูร้อน ชาร์ลี : ชาร์ลีชอบสีแดง ชุดเอาไว้ใส่ตอนวันหยุด
รับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล สัปดาห์ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพสิ่งที่ใช้ป้องกันแสงแดด ผิง ผิง : เวลาผิงร้อน ผิง ผิงก็อยู่บ้านเปิดแอร์

BACK TO TOP