โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสีสันแห่งฤดูกาล ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสีสันแห่งฤดูกาล ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครูฉีดน้ำลงบนกระดาษแล้วหยดสีลงไปให้เด็กๆสังเกต
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสีสันแห่งฤดูกาล ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครูแนะนำวัสดุในการทำศิลปะ
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสีสันแห่งฤดูกาล ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆกำลังดึงเทปกาวออกเพื่อสังเกตลวดลาย
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสีสันแห่งฤดูกาล ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครูมานำเกลือโรยบนกระดาษให้เด็กๆสังเกตการกระจาย

รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสีสันแห่งฤดูกาล ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครูมานำดอกไม้ชนิดต่างมาให้เด็กๆดู
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสีสันแห่งฤดูกาล ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เด็กๆนำดอกไม้ ใบไม้มาวางลงบนกระดาษว่าว
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสีสันแห่งฤดูกาล ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครูมาสาธิตการนำกระดาษจุ่มลงในน้ำมัน
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสีสันแห่งฤดูกาล ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ครูมาสาธิตการทำโมบาย

รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสีสันแห่งฤดูกาล ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตกแต่งโมบายด้วยสีตามจินตนาการ
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสีสันแห่งฤดูกาล ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานพิมพ์ภาพด้วยมือแล้วติดปะกิ่งไม้ ไมค์ : สดชื่นเพราะมีสีเขียว
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสีสันแห่งฤดูกาล ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานวาดภาพเกี่ยวกับฤดูฝน มายด์ : คุณแม่เดินเล่นอยู่นอกบ้านแล้วฝนตก
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสีสันแห่งฤดูกาล ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานสร้างภาพด้วยเทปกาว สิงห์ : เป็นไอติม 1 แท่งรสองุ่น มีทางรถไฟยาวๆ

รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสีสันแห่งฤดูกาล ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานสีน้ำและเกลือ ปุณณ์: ทำเป็นรูปเครื่องบิน
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสีสันแห่งฤดูกาล ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานสีน้ำและเกลือ ณโม: ยานอวกาศ
รับเลี้ยงเดือนมีนาคม เรื่องสีสันแห่งฤดูกาล ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ผลงานประดิษฐ์โมบาย ริว: ดอกไม้มาติดแล้ววาดรูปแกะ

BACK TO TOP