โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ครูมาทักทายกับเด็กๆ พร้อมกับแนะนำส่วนประกอบต่างๆ ในการทำแป้งโดว์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ร่วมสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแป้งข้าวโพดเมื่อผสมกับน้ำ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ทดลองจับสัมผัสกับแป้งชนิดต่างๆ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สำรวจและเปรียบเทียบแป้งข้าวโพดกับแป้งข้าวสาลี

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ตกแต่งผลงานของตนเองด้วยหลอดพลาสติกสีต่างๆ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 เราสองคนกำลังนวดคลึงแป้งให้แบนค่ะ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สำรวจสีธรรมชาติที่ได้จากพืชต่างๆ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ นวดคลึงและผสมสีแป้งโดว์ด้วยสีจากธรรมชาติ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 วาดภาพตามจินตนาการด้วยแป้งข้าวโพดผสมสี
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพวาดด้วยแป้งข้าวโพดผสมสี วินวิน : สัตว์ตัวใหญ่สีเขียวมันเดินไปเที่ยว
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นแป้งโดว์ด้วยแป้งข้าวโพด ผิงผิง : คนอยู่กับไข่ไดโนเสาร์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นแป้งโดว์ด้วยแป้งข้าวโพด นิว : คนกำลังเตะฟุตบอล

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นแป้งโดว์ด้วยสีธรรมชาติ เกรซ : คุณแม่กำลังเข็นรถอยู่ที่สนามหญ้า
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานปั้นแป้งโดว์ด้วยสีธรรมชาติ มิว : งูเลื้อยไปดูดอกไม้
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพนูนต่ำด้วยแป้งโดว์ พริม : พริมดูช้างกับพี่จิ๊บที่บ้าน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพนูนต่ำด้วยแป้งโดว์ เกล : สัตว์เดินกลับไปที่สวนสัตว์

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพนูนต่ำด้วยแป้งโดว์ ลิศา : คุณแม่พาหนูนั่งรถไปโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพโมเสสด้วยแป้งโดว์ มีโมว์ : คนพาไดโนเสาร์ไปเที่ยว
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 1 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานภาพโมเสสด้วยแป้งโดว์ ณโม : กระต่ายอยู่ที่สวนดอกไม้

BACK TO TOP