โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ครูมากำลังอธิบายให้เด็กฟังถึงวิธีการย้อมใบไม้ด้วยสีจากดอกไม้
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 หลังจากย้อมสีใบไม้แล้ว เด็กๆได้นำมาติดในกระดาษสา และวาดภาพประกอบตามจิตนาการ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ กับความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการย้อมสีใบไม้ แล้ววาดภาพประกอบตามจินตนาการ ณิชฌา : ทะเลมีปลา

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการย้อมสีใบไม้ แล้ววาดภาพประกอบตามจินตนาการ ภูมิ : คุณแม่อยู่ที่บ้าน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการย้อมสีใบไม้ แล้ววาดภาพประกอบตามจินตนาการ เกรซ : คุณแม่ไปงานปาร์ตี้แล้วเห็นรูปหัวใจ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสนใจทำดินปั้นจากกระดาษทิชชูโดยมีครูมาคอยให้คำแนะนำ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 สนใจนำดินปั้นจากกระดาษทิชชูมาปั้นเป็นสิ่งต่างๆตามจินตนาการ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสนใจตกแต่งผลงานของตนเองด้วยวัสดุธรรมชาติเช่นดอกไม้แห้ง ใบไม้แห้งแบบต่างๆ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นด้วยดินปั้นจากกระดาษทิชชู เจแนฟ : คุณแม่เอาแครอทมาให้กระต่าย
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นด้วยดินปั้นจากกระดาษทิชชู ภีม : ดอกไม้ของน้องภีม
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการปั้นด้วยดินปั้นจากกระดาษทิชชู อันดา : ตุ๊กแกอยู่ตรงกำแพง

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 เด็กๆบริหารกล้ามเนื้อมือและนิ้วมือโดยการบีบ นวด คลึง กดดิน ฯลฯ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 สนใจทำที่ทับกระดาษจากดินเหนียวและดอกไม้ โดยมีครูมาคอยให้คำแนะนำ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการทำที่ทับกระดาษจากดินเหนียวและดอกไม้
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการทำที่ทับกระดาษจากดินเหนียวและดอกไม้

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการทำที่ทับกระดาษจากดินเหนียวและดอกไม้
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ครูมากำลังแนะนำเด็กๆนำดอกไม้มาติดที่สติกเกอร์เพื่อทำโมบายหน้าต่างดอกไม้
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ทำโมบายหน้าต่างดอกไม้กันอย่างตั้งใจ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการทำโมบายหน้าต่างดอกไม้

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่อง นักสำรวจน้อย สัปดาห์ที่ 2 ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1	ปีการศึกษา 2559 ผลงานการทำโมบายหน้าต่างดอกไม้

BACK TO TOP