โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สำรวจดอกไม้ที่นิยมใช้ในพิธีไหว้ครูโดยดูของจริง
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆสำรวจต้นมะเขือ/ต้นเข็ม/หญ้าแพรกและวาดรูปบันทึกสิ่งที่สำรวจ
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 วาดภาพดอกไม้ที่นิยมใช้ในพิธีไหว้ครูโดยดูจากของจริง
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ช่วยกันตกแต่งพานดอกไม้ ธูปเทียนเพื่อนำมาไหว้ครูไก่

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เรากำลังช่วยกันจัดพานไหว้ครูกันครับ
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 คุณครูไก่กล่าวทักทายเด็กๆ
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนนักเรียนกราบพระ
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนนักเรียนถือพานดอกไม้พานธูปเทียนไหว้ครูไก่

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนนักเรียนถือพานดอกไม้พานธูปเทียนไหว้ครูไก่
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 ครูไก่ให้พรเด็กๆเนื่องในวันไหว้ครู
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ สวดมนต์ในขณะร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ นำดอกไม้มาไหว้ครูประจำชั้นของตนเอง

BACK TO TOP