โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมทำบุญโรงเรียน วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมทำบุญโรงเรียน วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ปีการศึกษา 2559 ครูไก่จุดธูปเทียนบูชาพระ
กิจกรรมทำบุญโรงเรียน วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ปีการศึกษา 2559 พระภิกษุสงฆ์สวดมนต์
กิจกรรมทำบุญโรงเรียน วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆตั้งใจฟังพระภิกษุสงฆ์สวดมนต์
กิจกรรมทำบุญโรงเรียน วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ปีการศึกษา 2559 ครูและเด็กๆร่วมถวายภัตตาหารเพล

กิจกรรมทำบุญโรงเรียน วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆวาดรูปขั้นตอนการทำบุญโรงเรียนตามจินตนาการ
กิจกรรมทำบุญโรงเรียน วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ปีการศึกษา 2559 ครูและผู้ปกครองร่วมทั้งเด็กๆร่วมถวายสังฆทาน
กิจกรรมทำบุญโรงเรียน วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ปีการศึกษา 2559 ครูและเด็กๆร่วมกรวดน้ำ
กิจกรรมทำบุญโรงเรียน วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ปีการศึกษา 2559 ตั้งใจรับพรจากพระภิกษุสงฆ์

กิจกรรมทำบุญโรงเรียน วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ปีการศึกษา 2559 พระภิกษุสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล
กิจกรรมทำบุญโรงเรียน วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนยกเครื่องสังฆทานมาส่งให้พระ
กิจกรรมทำบุญโรงเรียน วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ปีการศึกษา 2559 ผู้ปกครองชั้นอนุบาล 3 ร่วมรับประทานอาหาร
กิจกรรมทำบุญโรงเรียน วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆร่วมรับประทานอาหารที่เลี้ยงพระด้วย

BACK TO TOP