โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ร้องเพลง"แปรงฟัน" พร้อมกับสาธิตการแปรงฟันให้เพื่อนๆดู
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เล่นบทบาทสมมติหมอฟันกับเพื่อนๆ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพปากและฟัน
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ นั่งรอรับการตรวจสุขภาพฟันครับ/ค่ะ

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ อารมณ์ดีทุกคนกับกิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เคยรับการตรวจสุขภาพฟันกับคลินิกแล้วค่ะ/ครับ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คุณหมอชวนหนูพูดคุยในขณะตรวจสุขภาพฟัน
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คุณหมอชมเชยเด็กๆ ขณะตรวจสุขภาพฟัน

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เจ้าหน้าที่ชวนเด็กพูดคุยสร้างความคุ้นเคยก่อนการตรวจสุขภาพฟัน
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ คุ้นเคยกับการตรวจสุขภาพฟัน
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ได้เลือกลูกโป่งที่ตนเองชอบหลังการตรวจสุขภาพฟัน
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอขอบพระคุณคุณหมอค่ะ/ครับ

BACK TO TOP