โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ พูดคุยโต้ตอบกับคุณหมอก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ นำแบบบันทึกสุขภาพให้คุณหมอดู
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อย่างคุ้นเคยก่อนรับการตรวจสุขภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2559 ภาพบรรยากาศการนั่งรอพบแพทย์เพื่อรับการตรวจสุขภาพ

กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ถือแบบบันทึกการตรวจสุขภาพไว้รอรับการตรวจสุขภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ นั่งเรียบร้อยให้คุณหมอตรวจสุขภาพ
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ให้ความร่วมมือกับคุณหมอเป็นอย่างดี
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2559 คุณครูคอยดูแลใกล้ชิดในขณะที่หนูเข้ารับการตรวจสุขภาพ

กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2559 วันนี้ได้รับการตรวจสุขภาพพร้อมกับเพื่อนๆ
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ รับการตรวจสุขภาพเป็นรายบุคคล
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ให้ความร่วมมือกับคุณหมอจากฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นอย่างดี
กิจกรรมตรวจสุขภาพเด็ก ปีการศึกษา 2559 เด็กๆ ต่อแถวเพื่อรอรับการตรวจสุขภาพ

BACK TO TOP