โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 มกราคม 2560

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 มกราคม 2560 เด็กๆ นั่งรอรับการตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 มกราคม 2560 เด็กๆ ยืนต่อคิวรอรับการตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 มกราคม 2560 มีครูค่อยให้กำลังใจเด็กๆ ขณะตรวจสุขภาพฟันด้วย
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 มกราคม 2560 ครูคอยให้กำลังใจกับเด็กชั้นเตรียมอนุบาลที่รับการตรวจสุขภาพฟันเป็นครั้งแรก

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 มกราคม 2560 พี่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกคน
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 มกราคม 2560 หนูเคยรับการตรวจสุขภาพฟันกับคุณหมอมาแล้วหลายครั้งค่ะ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 มกราคม 2560 เด็กๆ คุ้นเคยกับคุณหมอและให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพฟันกันมากค่ะ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 มกราคม 2560 เด็กๆ สังเกตเครื่องมือและการตรวจสุขภาพฟันของทันตแพทย์

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 มกราคม 2560 ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ขอขอบพระคุณคุณหมอและพี่ๆ เจ้าหน้าที่ค่ะ/ครับ

BACK TO TOP