โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลเข้าแถวรอรับการตรวจสุขภาพฟันครั้งที่ 2
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ นั่งรอรับการตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ คุ้นเคยกับขั้นตอนการตรวจสุขภาพฟันกันมาก
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกคนเลย

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2558 หนูอ้าปากกว้างๆ ให้คุณหมอตรวจฟันค่ะ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2558 เด็กๆ เคยรับการตรวจสุขภาพฟันกับคุณหมอแล้วค่ะ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2558 คุณหมอชวนเด็กๆ พูดคุยในขณะตรวจสุขภาพฟันของเด็กๆ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2558 คุณหมอชวนพูดคุยในขณะที่ตรวจสุขภาพฟันให้หนู

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2558 ตัวแทนนักเรียนขอบพระคุณคุณหมอและพี่ๆ เจ้าหน้าที่ค่ะ/ครับ

BACK TO TOP