โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเตรียมพร้อมชมละคร “สายลมมหัศจรรย์”
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆตื่นเต้นกับการชมละคร “สายลมมหัศจรรย์”
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆตื่นเต้นกับการชมละคร “สายลมมหัศจรรย์”
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองใส่ไข่ต้มลงไปในขวดเพื่อเรียนรู้ว่าอากาศมีแรงดัน

ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองตบกล่องที่เจาะรูให้เทียนดับเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอากาศเคลื่อนที่
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองใส่ไข่ต้มลงไปในขวดเพื่อเรียนรู้ว่าอากาศมีแรงดัน
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองเจาะลูกโป่งให้แตกบนตาชั่งสองแขนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอากาศมีน้ำหนัก
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ฟังพี่วิทยกรอธิบายถึงการทำสมุดบันทึกการทดลองวิทยาศาตร์

ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้นำขวดไปครอบเทียนที่จุดไฟและใส่น้ำไว้ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและจดบันทึก
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองขวดมหัศจรรย์
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองขวดมหัศจรรย์
ทัศนศึกษา “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้ำจำลอง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองลูกโป่งจอมพลัง

BACK TO TOP