โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function) เพื่อการจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จของลูก

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คุณครูไก่กล่าวเปิดการสัมมนาต้อนรับผู้ปกครอง
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผศ.พรรณจิรา (คุณนิ้ง) พิธีกร กล่าวแนะนำวิทยากรคือ อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมฟัง
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยากรให้ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ฟัง

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองซักถามปัญหากับวิทยากร
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองซักถามปัญหากับวิทยากร
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คุณครูไก่กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร

กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คุณครูไก่กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับพิธีกร
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเข้าห้องทำกิจกรรมศิลปะรอคุณแม่
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทำไดโนเสาร์
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทำหมวกปาร์ตี้

BACK TO TOP