โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ตกแต่งบัตรอวยพรให้คุณพ่อ
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผมกำลังตั้งใจตกแต่งบัตรอวยพรคุณพ่อครับ
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ตกแต่งของที่ระลึกให้คุณพ่อ
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เรากำลังตั้งใจตกแต่งของที่ระลึกให้คุณพ่อค่ะ

กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานบัตรอวยพรคุณพ่อและของที่ระลึกในวันพ่อค่ะ/ครับ
กิจกรรม “ฉันรักคุณพ่อ” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผลงานบัตรอวยพรคุณพ่อและของที่ระลึกในวันพ่อค่ะ/ครับ

BACK TO TOP