โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยากรชี้ชวนให้เด็กๆ ดูสวนประกอบของต้นคะน้า รวมถึงขั้นตอนการปลูกและการดูแล
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สังเกต สำรวจ สัมผัสต้นและใบของคะน้า
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้ความสนใจกับลักษณะของใบปูเล่
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยากรแนะนำต้นพริกให้เด็กๆ รู้จัก

ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สังเกตรูปร่าง ลักษณะ สีของผลมะระขี้นกที่สุกแล้ว
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สังเกตรูปร่าง ลักษณะของใบชะพลู
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้ความสนใจกับลักษณะของต้นว่านหางจระเข้
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ กำลังให้ความสนใจกับต้น ดอกของกะเพรา

ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้ความสนใจกับดอกและลักษณะของต้นมะเขือเทศ
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชี้ชวนให้เรียนรู้และสังเกตลักษณะของดอกแค
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยากรชี้ชวนให้เด็กๆ สังเกตและเรียนรู้กับวิธีทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง เศษอาหาร
ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้ความสนใจละทดลองปลูกต้นผักกวางตุ้ง

BACK TO TOP