โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

เด็กๆชั้นอนุบาล 2 สนุกสนานกับกิจกรรม Sensory Play หน่วยตัวเรา โดยเด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ผ่านวัสดุธรรมชาติต่างๆ

BACK TO TOP