โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คุณครูอ่านประวัติความเป็นมาเรื่องเทศกาลลอยกระทงให้เด็กๆฟัง
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ครูอธิบายเกี่ยวกับวันลอยกระทงจากป้ายนิเทศให้เด็กๆ ฟังและเด็กได้สำรวจกระทง
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจกระทงรูปแบบต่างๆที่ประดิษฐ์มาจากวัสดุธรรมชาติ
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสังเกต สำรวจ สัมผัส กระทงชนิดต่างๆเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติที่นำมาทำกระทง

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมรำวงในเทศกาลลอยกระทง
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กร่วมร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลง ลอยกระทงกันอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจวัสดุที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์กระทงและได้รู้ว่าเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติทั้งสิ้น
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ สำรวจและเลือกวัสดุที่ใช้ในการทำกระทง

กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเลือกวัสดุตามต้องการและลงมือประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเลือกใช้วัสดุในการทำกระทงตามใจชอบ
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้นำกระทงไปทดลองในอ่างจำลอง
กิจกรรมลอยกระทง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้นำกระทงไปทดลองลอย สังเกตการลอย การจม

BACK TO TOP