โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม 2561 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมเดือนสิงหาคม 2561   ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองของริต้า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 เข้ามาร่วมกิจกรรมในหน่วย “บุคคลรอบตัว” โดยได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกณ์ต่างๆ การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจกองปราบปรามและตำรวจชุดคอมมานโด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

BACK TO TOP