โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรม “วันลอยกระทง” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม “วันลอยกระทง”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสนใจฟังครูพูดเกี่ยวกับวัสดุในการนำมาทำกระทง
กิจกรรม “วันลอยกระทง”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ครูอ่านประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง
กิจกรรม “วันลอยกระทง”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจกระทงชนิดต่างๆที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ
กิจกรรม “วันลอยกระทง”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเลือกวัสดุจากธรรมชาติเพื่อนำมาทำกระทง

กิจกรรม “วันลอยกระทง”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆตกแต่งกระทงของตนเองด้วยวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย
กิจกรรม “วันลอยกระทง”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ตั้งใจประดิษฐ์กระทง
กิจกรรม “วันลอยกระทง”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 เด็กๆทดลองนำกระทงของตนเองไปลอยในสระน้ำจำลอง
กิจกรรม “วันลอยกระทง”  ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 ลองนำกระทงที่ตนเองทำมาลอยน้ำ

BACK TO TOP