โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่
กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ยืนต่อแถวเล่นปาเป้าลูกโป่ง
กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเต้นตามเพลงในฐานเก้าอี้ดนตรี
กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ครูสาธิตการเล่นเกมตกปลา

กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ตั้งใจฟังอธิบายการเล่นเกมตักไข่
กิจกรรม “รื่นเริงวันปีใหม่” ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองอาสากำลังแกะให้ดูว่าได้หมายเลขอะไรในเกมสอยดาว

BACK TO TOP