โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ นั่งรอรับการตรวจสุขภาพฟัน
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2561 เเรากำลังนั่งรอรับการตรวจสุขภาพฟันครับ/ค่ะ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ถือแบบบันทึกการตรวจสุขภาพฟันนั่งรอรับการตรวจ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ครูคอยดูแลเด็กอยู่ใกล้ๆขณะที่เด็กตรวจสุขภาพฟัน

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2561 หนูอ้าปากกว้างๆ ให้คุณหมอตรวจฟันค่ะ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ เคยรับการตรวจสุขภาพฟันกับคุณหมอแล้วค่ะ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ เคยรับการตรวจสุขภาพฟันกับคุณหมอแล้วครับ
กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกคนเลย

กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ขอขอบพระคุณคุณหมอและพี่ๆ เจ้าหน้าที่ค่ะ/ครับ

BACK TO TOP