โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559


พฤศจิกายน 2559


มกราคม 2560

 • กิจกรรมวันเด็ก

 • กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2

 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กลุ่มย่อย ปลาย

 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 12

กุมภาพันธ์ 2560

 • หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

 • ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา

 • ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้าสำนักงานเขตคลองเตย

 • กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1

มีนาคม 2560

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2560

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน

 • ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558BACK TO TOP