โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สิงหาคม 2561


ตุลาคม 2561

 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

พฤศจิกายน 2561

 • กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Project Approach

 • กิจกรรมลอยกระทง

ธันวาคม 2561

 • หน่วยคุณพ่อของชาติและคุณพ่อ ของฉัน

 • นิทรรศการ รำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

 • นิทรรศการการเรียนรู้แบบ Project Approach

 • กิจกรรมรื่นเริงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

มกราคม 2562

 • หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

 • กิจกรรมวันเด็ก

 • ทัศนศึกษาสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 14

กุมภาพันธ์ 2562

 • ทัศนศึกษาสถานแสดงพันธุ์น้ำกรุงเทพฯ กรมประมง ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

มีนาคม 2562

 • การแสดงของนักเรียน
 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

เมษายน 2562

 • เปิดเรียนภาคฤดูร้อน

 • กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สิงหาคม 2560


พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560


BACK TO TOP