โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สิงหาคม 2560


พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560

 • หน่วยกราบคุณพ่อที่ฉันรัก
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
 • นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9
 • กิจกรรมรื่นเริงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

มกราคม 2561

 • หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 • ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต
 • ทัศนศึกษาสวนเกษตรดาดฟ้าสำนักงานเขตคลองเตย
 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 13

กุมภาพันธ์ 2561

 • หน่วยน้ำ
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

มีนาคม 2561

 • กิจกรรมการแสดงของนักเรียน

เมษายน 2561

 • รับเลี้ยงปิดเรียนภาคปลาย

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559


พฤศจิกายน 2559


มกราคม 2560

 • กิจกรรมวันเด็ก

 • กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2

 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กลุ่มย่อย ปลาย

 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 12

กุมภาพันธ์ 2560

มีนาคม 2560

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2560

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน

 • ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

BACK TO TOP