โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สิงหาคม 2560


พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560


กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559


พฤศจิกายน 2559


มกราคม 2560

  • กิจกรรมวันเด็ก

  • กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2

  • กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กลุ่มย่อย ปลาย

  • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 12

กุมภาพันธ์ 2560

มีนาคม 2560

  • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2560

  • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน

  • ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

BACK TO TOP