โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561


พฤศจิกายน 2561

 • กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Project Approach

 • กิจกรรมลอยกระทง

ธันวาคม 2561

 • หน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน

 • นิทรรศการ รำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

 • นิทรรศการการเรียนรู้แบบ Project Approach

 • หน่วยแสงและเงา
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

 • นิทรรศการการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย

 • กิจกรรมรื่นเริงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่

มกราคม 2562

 • หน่วย เสียง
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

 • กิจกรรมวันเด็ก

 • ชมละครเวที ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง

 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 14

กุมภาพันธ์ 2562

 • หน่วยธรรมชาติรอบตัว
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

มีนาคม 2562

 • การแสดงของนักเรียน
 • กิจกรรมทำบุญโรงเรียน
 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

เมษายน 2562

 • เปิดเรียนภาคฤดูร้อน

 • กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560


ตุลาคม 2560

พฤศจิกายน 2560


มกราคม 2561

BACK TO TOP