โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

มิถุนายน 2560

 • หน่วยตัวเรา
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

กรกฎาคม 2560

 • หน่วยน้ำ
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
 • ทัศนศึกษาวัดพระราม 9

สิงหาคม 2560

 • หน่วยอากาศ
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
 • กิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน
 • หน่วยคุณแม่ของชาติและคุณแม่ของฉัน
 • นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 • ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง
 • กิจกรรมออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

กันยายน 2560

 • หน่วยบุคคลและสถานที่รอบตัว
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
 • นิทรรศการของดีดีในเมืองไทย

ตุลาคม 2560

 • รับเลี้ยงปิดเรียนภาคต้น

พฤศจิกายน 2560

 • กิจกรรม Project Approach
 • กิจกรรมวันลอยกระทง

ธันวาคม 2560

 • หน่วยวันพ่อแห่งชาติและคุณพ่อของฉัน
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
 • นิทรรศการน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9
 • หน่วยแสงและเงา
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
 • นิทรรศการวัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย
 • กิจกรรมรื่นเริงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

มกราคม 2561

 • หน่วยเสียง
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 13

กุมภาพันธ์ 2561

 • หน่วยธรรมชาติรอบตัว
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
 • ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา

มีนาคม 2561

 • กิจกรรมการแสดงของนักเรียน

เมษายน 2561

 • รับเลี้ยงปิดเรียนภาคปลาย

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559


พฤศจิกายน 2559


มกราคม 2560

มีนาคม 2560

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2560

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน

 • ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

BACK TO TOP