โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3

กิจกรรมของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560


ตุลาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560


มีนาคม 2561

  • กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
  • กิจกรรมทำบุญโรงเรียน
  • กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน

เมษายน 2561

  • รับเลี้ยงปิดเรียนภาคปลาย

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559


พฤศจิกายน 2559


มกราคม 2560

กุมภาพันธ์ 2560

มีนาคม 2560

  • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2560

  • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน

  • ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

BACK TO TOP