โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561


พฤศจิกายน 2561

 • การเรียนรู้แบบ Project Approach

 • กิจกรรมวันลอยกระทง

ธันวาคม 2561

 • หน่วยคุณพ่อของชาติและคุณพ่อ ของฉัน

 • นิทรรศการ รำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

 • นิทรรศการการเรียนรู้แบบ Project Approach

 • หน่วยพลังงาน
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

 • นิทรรศการการเรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาต่างๆในประเทศไทย

 • กิจกรรมกีฬาสี อนุบาล 3

มกราคม 2562

 • หน่วยพลังงาน
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

 • กิจกรรมวันเด็ก

 • ทัศนศึกษาจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์

 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 14

กุมภาพันธ์ 2562

 • หน่วยการเดินทางและการสื่อสาร
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
 • ผลงานของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

 • ทัศนศึกษาบ้านครูธานี

 • ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง

มีนาคม 2562

 • การแสดงของนักเรียน
 • กิจกรรมทำบุญโรงเรียน
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

เมษายน 2562

 • เปิดเรียนภาคฤดูร้อน

 • กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560


ตุลาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560


มีนาคม 2561

เมษายน 2561

 • รับเลี้ยงปิดเรียนภาคปลาย

BACK TO TOP