โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมของผู้ปกครอง

กิจกรรมของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

พฤษภาคม 2561

 • ผู้ปกครองนักเรียนใหม่เฝ้า 3 วัน

ตุลาคม 2561

 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

พฤศจิกายน 2561

 • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ธันวาคม 2561

 • รับเลี้ยงเดือนมีนาคม

มกราคม 2562

 • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม
 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัว กุ๊กไก่ ครั้งที่ 14

กุมภาพันธ์ 2562

 • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

มีนาคม 2562

 • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

เมษายน 2562

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน

กิจกรรมของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

พฤษภาคม 2560


ตุลาคม 2560

  • เปิดรับเลี้ยง ภาคต้น

มีนาคม 2561

 • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

เมษายน 2561

 • เปิดรับเลี้ยง ภาคปลาย

BACK TO TOP