โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมของผู้ปกครอง

กิจกรรมของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

พฤษภาคม 2560

กรกฎาคม 2560

  • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

สิงหาคม 2560

  • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

กันยายน 2560

  • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ตุลาคม 2560

  • เปิดรับเลี้ยง ภาคต้น

พฤศจิกายน 2560

  • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ธันวาคม 2560

  • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

มกราคม 2561

  • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

กุมภาพันธ์ 2561

  • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

มีนาคม 2561

 • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

เมษายน 2561

 • เปิดรับเลี้ยง ภาคปลาย

กิจกรรมของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559

พฤษภาคม 2559

 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองกลุ่มใหญ่
 • ผู้ปกครองนักเรียนใหม่เฝ้า 3 วัน

สิงหาคม 2559


ตุลาคม 2559

ธันวาคม 2559


กุมภาพันธ์ 2560

มีนาคม 2560

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2560

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน

BACK TO TOP