โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมของผู้ปกครอง

กิจกรรมของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

พฤษภาคม 2560


ตุลาคม 2560

    • เปิดรับเลี้ยง ภาคต้น

มีนาคม 2561

  • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

เมษายน 2561

  • เปิดรับเลี้ยง ภาคปลาย

กิจกรรมของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559

พฤษภาคม 2559

  • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองกลุ่มใหญ่
  • ผู้ปกครองนักเรียนใหม่เฝ้า 3 วัน

สิงหาคม 2559


ตุลาคม 2559

ธันวาคม 2559


กุมภาพันธ์ 2560

มีนาคม 2560

  • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2560

  • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน

BACK TO TOP