โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมของผู้ปกครอง

กิจกรรมของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559

พฤษภาคม 2559

  • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองกลุ่มใหญ่
  • ผู้ปกครองนักเรียนใหม่เฝ้า 3 วัน

สิงหาคม 2559


ตุลาคม 2559

ธันวาคม 2559


กุมภาพันธ์ 2560

มีนาคม 2560

  • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2560

  • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน

กิจกรรมของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558

พฤษภาคม 2558


ตุลาคม 2558

  • เปิดเรียนภาคพิเศษ

ธันวาคม 2558

  • นิทรรศการ รักในหลวง
  • นิทรรศการการเรียนรู้แบบ Project Approach

มีนาคม 2559

  • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2559

  • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน

BACK TO TOP