โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมของผู้ปกครอง

กิจกรรมของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559

พฤษภาคม 2559

 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองกลุ่มใหญ่
 • ผู้ปกครองนักเรียนใหม่เฝ้า 3 วัน

สิงหาคม 2559


ตุลาคม 2559

พฤศจิกายน 2559

 • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ธันวาคม 2559

 • นิทรรศการ รักในหลวง
 • นิทรรศการการเรียนรู้แบบ Project Approach

กุมภาพันธ์ 2560

 • กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม

มีนาคม 2560

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2560

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน

กิจกรรมของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558

พฤษภาคม 2558


ตุลาคม 2558

 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

ธันวาคม 2558

 • นิทรรศการ รักในหลวง
 • นิทรรศการการเรียนรู้แบบ Project Approach

มีนาคม 2559

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2559

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน

BACK TO TOP