โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

พฤษภาคม 2560

มิถุนายน 2560

สิงหาคม 2560


ตุลาคม 2560

 • เปิดรับเลี้ยง ภาคต้น

พฤศจิกายน 2560

 • เปิดเรียนภาคปลาย

ธันวาคม 2560

 • นิทรรศการการเรียนรู้แบบ Project Approach

กุมภาพันธ์ 2561

มีนาคม 2561

 • กิจกรรมทำบุญโรงเรียน
 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2561

 • เปิดรับเลี้ยง ภาคปลาย

กิจกรรมของโรงเรียน ปีการศึกษา2559

พฤษภาคม2559

 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองกลุ่มใหญ่
 • ผู้ปกครองนักเรียนใหม่เฝ้า 3 วัน

มิถุนายน2559

สิงหาคม2559

 • นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 • โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน

กันยายน2559

 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กลุ่มย่อย ภาคต้น

ตุลาคม2559

 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

พฤศจิกายน2559

 • เปิดเรียนภาคปลาย

ธันวาคม2559

 • นิทรรศการ รักในหลวง
 • นิทรรศการการเรียนรู้แบบ Project Approach

กุมภาพันธ์2560

มีนาคม2560

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน2560

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน
 • ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2560

BACK TO TOP