โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559


พฤศจิกายน 2559


มกราคม 2560

มีนาคม 2560

  • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2560

  • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน

  • ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558BACK TO TOP