โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561


พฤศจิกายน 2561

 • กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Project Approach
 • กิจกรรมลอยกระทง

ธันวาคม 2561

 • นิทรรศการ รำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9
 • นิทรรศการการเรียนรู้แบบ Project Approach
 • กิจกรรมรื่นเริงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม

มกราคม 2562

 • หน่วยบ้านของฉัน
 • ผลงานของเด็กชั้นเตรียมอนุบาล /1
 • ผลงานของเด็กชั้นเตรียมอนุบาล /2
 • กิจกรรมวันเด็ก
 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 14

กุมภาพันธ์ 2562

 • หน่วยสีและรูปทรง
 • ผลงานของเด็กชั้นเตรียมอนุบาล /1
 • ผลงานของเด็กชั้นเตรียมอนุบาล /2

มีนาคม 2562

 • การแสดงของนักเรียน
 • เปิดเรียนภาคพิเศษ

เมษายน 2562

 • เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
 • กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560


พฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560


BACK TO TOP