โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2559


พฤศจิกายน 2559


มกราคม 2560

 • หน่วยสัตว์เลี้ยงน่ารัก
 • ผลงานของเด็กชั้นเตรียมอนุบาล /1
 • ผลงานของเด็กชั้นเตรียมอนุบาล /2

 • กิจกรรมวันเด็ก

 • กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน ครั้งที่ 2

 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กลุ่มย่อย ปลาย

 • กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัวกุ๊กไก่ ครั้งที่ 12

กุมภาพันธ์ 2560

 • หน่วยบ้านของฉัน
 • ผลงานของเด็กชั้นเตรียมอนุบาล /1
 • ผลงานของเด็กชั้นเตรียมอนุบาล /2

 • ทัศนศึกษาบ้านครูไก่

 • กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล

มีนาคม 2560

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนมีนาคม

เมษายน 2560

 • กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน

 • ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมของนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2558BACK TO TOP