โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

13. วิทยาศาสตร์

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เกิดขึ้นทุกวันไม่ว่าเด็กจะเรียนรู้เรื่องอะไรก็ตาม วิทยาศาสตร์จะเป็นสิ่งที่เด็กจะเรียนรู้ทั้งเนื้อหา ทักษะ และวิธีการโดยบูรณาการเข้าไปในหน่วยการเรียนรู้