โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

14.ศิลปะสร้างสรรค์

ช่วยให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความคิด ความสนใจ มุมมองของตนออกมาด้วยวิธีต่างๆ ตามถนัด อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ผลงานศิลปะของเด็ก จะสะท้อนความคิด ความเข้าใจในสิ่งที่เด็กแต่ละคนเรียนรู้ด้วยตัวของเด็กๆเอง