โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

16. มุมหนังสือ

ป็นมุมที่จะช่วยให้เด็กรักการอ่าน รวมทั้งรู้จักดูแลหนังสือ นอกจากนั้น เด็กๆ จะได้รับการกระตุ้นให้ยืมหนังสือกลับไปอ่านหรือให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟังที่บ้านทุกวัน