โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

17. กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว

เป็นการเรียนการสอนที่ช่วยฝึกการฟังของนักเรียน รวมทั้งฝึกการเคลื่อนไหวตามจังหวะและจินตนาการ นอกจากนั้น เด็กจะได้รับการพัฒนาให้ฟังเพลง และเข้าใจถึงสิ่งที่ทำนองเพลงสามารถสื่อให้รับรู้ได้ด้วยวิธีต่างๆ