โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

17. กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว

เป็นการเรียนการสอนที่ช่วยฝึกการฟังของนักเรียน รวมทั้งฝึกการเคลื่อนไหวตามจังหวะและจินตนาการ นอกจากนั้น เด็กจะได้รับการพัฒนาให้ฟังเพลง และเข้าใจถึงสิ่งที่ทำนองเพลงสามารถสื่อให้รับรู้ได้ด้วยวิธีต่างๆ