โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

18. การทำอาหาร หรือ Cooking

เด็กๆ เรียนรู้ที่จะใช้ทักษะทางภาษาไทย คณิตศาสตร์ในการทำอาหาร รวมทั้งได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ เมื่อถูกความร้อน ความเย็น เป็นต้น ในการทำอาหารเด็กได้ลงมือทำ และใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู้ คือ หู – ฟัง ตา – ดู ปาก – ชิมลิ้มรส จมูก – ได้รับกลิ่น มือ - จับต้องสัมผัส