โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

20. การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

การได้ถามคำถามจากผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริง จะทำให้เด็กรับคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุด และเรียนรู้ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆของเด็กๆ วิธีการนี้จะทำให้เด็กตระหนักว่าครูไม่ได้เป็นผู้รู้ไปทุกอย่างทุกเรื่องควบคู่ไปด้วย