โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

22. นิทรรศการ

โรงเรียนจัดนิทรรศการให้เด็กๆได้เข้าฐานต่างๆเพื่อสืบค้นข้อมูลตามหน่วยการเรียนรู้ และช่วง เทศกาลต่างๆ