โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

23. การเล่นกลางแจ้ง

เด็กๆจะได้เล่นกลางแจ้งอย่างสนุกสนาน ได้วิ่ง ได้เล่นเกม ที่ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ หรือได้ขี่จักรยาน ฯลฯ ทุกวัน นอกจากนั้น เด็กๆยังมีกิจกรรมพละ ซึ่งฝึกฝนการเคลื่อนไหว เคลื่อนตัว ของเด็กๆอย่างสนุกสนานกับครูพละที่มีประสบการณ์