โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้การเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย

6. เทคโนโลยีอื่นๆ

เด็กๆ จะได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ด้วย เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล โทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD เครื่องเล่น CD ไมโครโฟนและลำโพง ฯลฯ