โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กโดยใช้ภาษาไทย แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองสามารถเลือกให้เด็กเรียนภาษาอังกฏษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนได้

6. เทคโนโลยีอื่นๆ

เด็กๆ จะได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ด้วย เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล โทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD เครื่องเล่น CD ไมโครโฟนและลำโพง ฯลฯ